Εξοπλισμός

Στο πλαίσιο της υγιούς ανάπτυξης της STREAM TEAM, στην οποία συμβάλλουν το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, η εταιρεία διέθεσε πόρους για:

-Υπολογιστές MAC και PC για τις γραφιστικές εργασίες και τη δημιουργία μακέτας

-Δύο εκτυπωτικές μηχανές:
Μία 5χρωμη MAN-ROLAND 705 με μέγιστη διάσταση εκτύπωσης 72 cm x 102 cm.
Μία 4χρωμη MAN-ROLAND 204 με μέγιστη διάσταση εκτύπωσης 52 cm x 72 cm.
Οι δύο αυτές μηχανές υποστηρίζονται από έναν ψηφιακό καταγραφέα FUJI Luxel V9600 CTP (Computer-To-Plate) για την παραγωγή των πλακών εκτύπωσης.

Το τμήμα παραγωγής διαθέτει επίσης εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την post-press επεξεργασία των προϊόντων της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Μηχανές:
Κοπτικές, Διπλωτικές, Πρέσες, Συρταροκολλητικές, Λαμιναριστικές, Συρρικνωτικές

Δείτε το video μας: