Σχεδιασμός καταχωρήσεων

Η STREAM TEAM σχεδιάζει διαφημιστικές καταχωρήσεις που σκοπό έχουν να ξεχωρίσουν και να δώσουν το σωστό μήνυμα στον αναγνώστη. Τα σχέδια και οι φωτογραφίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για μια ενιαία εικόνα που συνδυάζει αποτελεσματικά τα στοιχεία εκείνα που θα της προσφέρουν μοναδικότητα.