Σχεδιασμός λογοτύπου

Το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης και την κάνει αναγνωρίσιμη στην αγορά. Το λογότυπο χρειάζεται να σχεδιαστεί προσεκτικά αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το λόγο ύπαρξης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και άλλα πολλά. Ένα καλοσχεδιασμένο λογότυπο εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη φιλοσοφία και το όραμα μιας επιχείρησης.