Κάρτες, φάκελοι, επιστολόχαρτα, παραστατικά, φόλντερ, προσκλήσεις, αυτοκόλλητα

Εμπιστευθείτε την εικόνα σας στα χέρια και στην έμπνευση του γραφιστικού μας τμήματος. Οι κάρτες σας, οι φάκελοι, τα επιστολόχαρτα, τα παραστατικά, τα φόλντερ, που χρειάζεστε αποτελούν μέρος της διαμόρφωσης της εικόνας της εταιρείας σας.

Λαμβάνουμε υπόψη το λογότυπο, την ήδη διαμορφωμένη εταιρική σας ταυτότητα ή την σχεδιάζουμε εκ του μηδενός, τις ιδιαίτερες χρήσεις κάθε εντύπου και το σχεδιάζουμε αναλόγως.

Ο φάκελος σχεδιάζεται στις τυπικές διαστάσεις 23×11 cm εκτός αν χρειάζεστε σχεδιασμό σε ειδικά προσαρμοσμένες διαστάσεις.